התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
על מה תוכו עוד, תוסיפו סרה; כל-ראש לחולי, וכל-לבב דווי. 

מתנה מדן אורין