התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
לכו-נא וניווכחה, יאמר יהוה; אם-יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם-יאדימו כתולע כצמר יהיו. 

שנים - צורת הרבים של שני (אדום), ולכן הצלע השניה בפסוק כפולה, ומשמעותה: אף אם חטאיכם יהיו חמורים מאד (שכן אדום הוא צבע התשוקה וצבע הדם), הרי שאני מטהר אתכם ותשובו לצבע הלבן, הטהור והבתולי.