התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק י -

פסוק מד

שיתוף
כל-אלה, נשאו נשים נוכרייות; ויש מהם נשים, וישימו בנים. 

עזרא היה עירקי?