התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק י -

פסוק מג

שיתוף
מבני, נבו--יעיאל מתיתיה זבד זבינא, ידיי ויואל בניה. 

אחד לפני