התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק י -

פסוק מא

שיתוף
עזראל ושלמיהו, שמריה.