התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק י -

פסוק ו

שיתוף
ויקם עזרא, מלפני בית האלוהים, וילך, אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב; וילך שם, לחם לא-אכל ומים לא-שתה--כי מתאבל, על-מעל הגולה.