התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק י -

פסוק ד

שיתוף
קום כי-עליך הדבר, ואנחנו עימך:  חזק, ועשה. 

An inspirational verse where the people of Israel encourage a prophet