התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ח -

פסוק ד

שיתוף
מבני פחת מואב, אליהועיניי בן-זרחיה; ועימו, מאתיים הזכרים.