התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ז -

פסוק כח

שיתוף
ועליי הטה-חסד, לפני המלך ויועציו, ולכל-שרי המלך, הגיבורים; ואני התחזקתי, כיד-יהוה אלוהיי עליי, ואקבצה מישראל ראשים, לעלות עימי. 

הפסוק מכיל את כל אותיות התורה