התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ז -

פסוק ו

שיתוף
הוא עזרא, עלה מבבל, והוא-סופר מהיר בתורת משה, אשר-נתן יהוה אלוהי ישראל; וייתן-לו המלך, כיד-יהוה אלוהיו עליו--כול, בקשתו. 

בחרתי בפסוק זה מכוון שנקראתי על שמו-עזרא הסופר וצפו לי עתיד כמותו