התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ה -

פסוק יז

שיתוף
וכען הן על-מלכא טב, יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל, הן איתיי די-מן-כורש מלכא שים טעים, למבני בית-אלהא דיך בירושלם; ורעות מלכא על-דנה, ישלח עלינא.