התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ה -

פסוק טו

שיתוף
ואמר-ליה--אל מאניא, שיא איזל-אחית הימו בהיכלא די בירושלם; ובית אלהא, יתבני על-אתריה. 

במילים ואמר-ליה מופיע הטעם שלשלת.