התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
והתנבי חגיי נבייא, וזכריה בר-עידוא נבייאיא, על-יהודיא, די ביהוד ובירושלם--בשום אלה ישראל, עליהון. 

בפסוק זה מופיע שמי הפרטי.