התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר ראשי האבות לישראל--לא-לכם ולנו, לבנות בית לאלוהינו:  כי אנחנו יחד נבנה, ליהוה אלוהי ישראל, כאשר ציוונו, המלך כורש מלך-פרס.