התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ד -

פסוק טו

שיתוף
די יבקר בספר-דוכרניא די אבהתך, ותהשכח בספר דוכרניא ותנדע, די קרייתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדינן, ואשתדור עבדין בגווה מן-יומת עלמא; על-דנה--קרייתא דך, הוחורבת.