התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ויקם ישוע בן-יוצדק ואחיו הכוהנים, וזרובבל בן-שאלתיאל ואחיו, ויבנו, את-מזבח אלוהי ישראל--להעלות עליו, עולות, ככתוב, בתורת משה איש-האלוהים.