התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ב -

פסוק סה

שיתוף
מלבד עבדיהם ואמהותיהם, אלה--שבעת אלפים, שלוש מאות שלושים ושבעה; ולהם משוררים ומשוררות, מאתיים.