התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ב -

פסוק מב

שיתוף
בני השוערים, בני-שלום בני-אטר בני-טלמון בני-עקוב, בני חטיטא, בני שוביי--הכול, מאה שלושים ותשעה.