התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ב -

פסוק כה

שיתוף
בני קרית ערים כפירה ובארות, שבע מאות וארבעים ושלושה.