התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
אשר-באו עם-זרובבל, ישוע נחמיה שריה רעליה מורדכיי בלשן מספר בגוויי--רחום בענה:  מספר, אנשי עם ישראל.   

מתנה מדן אורין