התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ואלה, מספרם:  אגרטלי זהב שלושים, אגרטלי-כסף אלף, מחלפים, תשעה ועשרים.