התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, מפי ירמיה:  העיר יהוה, את-רוח כורש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמור. 

All Diaspora Jews should get the feelin' that they shoulda come home yesterday. Yesterdaaaaaay!