התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ויקומו ראשי האבות, ליהודה ובנימין, והכוהנים, והלויים; לכול העיר האלוהים, את-רוחו, לעלות לבנות, את-בית יהוה אשר בירושלים.