התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
וכל-הנשאר, מכל-המקומות אשר הוא גר-שם--ינשאוהו אנשי מקומו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה; עם-הנדבה--לבית האלוהים, אשר בירושלים.