התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ז -

פסוק ג

שיתוף
עתה, הקץ עלייך, ושילחתי אפי בך, ושפטתיך כדרכייך; ונתתי עלייך, את כל-תועבותייך.