התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ו -

פסוק ט

שיתוף
וזכרו פליטיכם אותי, בגויים אשר נשבו-שם, אשר נשברתי את-ליבם הזונה אשר-סר מעליי, ואת עיניהם הזונות אחרי גילוליהם; ונקוטו, בפניהם, אל-הרעות אשר עשו, לכול תועבותיהם.