התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ה -

פסוק יא

שיתוף
לכן חי-אני, נאום אדוניי יהוה, אם-לא יען את-מקדשי טימאת, בכל-שיקוצייך ובכל-תועבותייך; וגם-אני אגרע ולא-תחוס עיני, וגם-אני לא אחמול.