התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
לכן כה-אמר אדוניי יהוה, יען המונכם מן-הגויים אשר סביבותיכם, בחוקותיי לא הלכתם, ואת-משפטיי לא עשיתם; וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם, לא עשיתם.