התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
שלישית, באור תבעיר בתוך העיר, כמלאות, ימי המצור; ולקחת את-השלישית, תכה בחרב סביבותיה, והשלישית תזרה לרוח, וחרב אריק אחריהם. 

זאת המציאות בארץ ישראל, לנצח נאכל חרב. מפסוק זה נלמד שבמקום להתמגן עוד ועוד, נריק חרב אחרי אויבינו שמקיפים אותנו היום בדיוק כמו פעם. נזכור את אשר עשה לנו עמלק ושבכל דור ודור מוחמד עלינו לכלותנו.