התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
ואתה קח-לך חיטין ושעורים ופול ועדשים ודוחן וכוסמים, ונתת אותם בכלי אחד, ועשית אותם לך, ללחם:  מספר הימים אשר-אתה שוכב על-צידך, שלוש-מאות ותשעים יום--תאכלנו.