התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
ואתה קח-לך, מחבת ברזל, ונתת אותה קיר ברזל, בינך ובין העיר; והכינות את-פניך אליה והייתה במצור, וצרת עליה--אות היא, לבית ישראל.