התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
ונתת עליה מצור, ובנית עליה דייק, ושפכת עליה, סוללה; ונתת עליה מחנות ושים-עליה כרים, סביב. 

שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד