התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
כשמיר חזק מצור, נתתי מצחך:  לא-תירא אותם ולא-תיחת מפניהם, כי בית מרי המה. 

אין אדיר כשם