התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
הנה נתתי את-פניך חזקים, לעומת פניהם; ואת-מצחך חזק, לעומת מצחם. 

בשם ה' נעשה ונצליח