התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
ותישאני רוח--ואשמע אחריי, קול רעש גדול:  ברוך כבוד-יהוה, ממקומו. 

כי כל עולמנו וחיינו צריכים להיות מונעים מפסוק זה שמדבר על הברכת המושגים האלוהיים לתוך כלים גשמיים דווקא מתוקף היותם קדושים- הוצאת ברכת הקדושה מן הכח אל הפועל היא עניין השלום והיא מטרתנו כיחידים, כאומה וכעולם