התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
ויאמר, אליי:  בן-אדם, לך-בוא אל-בית ישראל, ודיברת בדבריי, אליהם.