התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר אליי, בן-אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא, את המגילה הזאת, אשר אני נותן אליך; ואוכלה, ותהי בפי כדבש למתוק.