התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ואפתח, את-פי; ויאכילני, את המגילה הזאת.