התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
ויפרוש אותה לפניי, והיא כתובה פנים ואחור; וכתוב אליה, קינים והגה והי.