התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ואתה בן-אדם, שמע את אשר-אני מדבר אליך--אל-תהי-מרי, כבית המרי:  פצה פיך--ואכול, את אשר-אני נותן אליך. 

מה אומר לי התנך