התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר אליי, בן-אדם שולח אני אותך אל-בני ישראל--אל-גויים המורדים, אשר מרדו-בי:  המה ואבותם פשעו בי, עד-עצם היום הזה. 

בחרתי בפסוק זה מפני שגם אני בן אדם.