התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
ודיברת את-דבריי אליהם, אם-ישמעו ואם-יחדלו:  כי מרי, המה.