התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ותבוא בי רוח, כאשר דיבר אליי, ותעמידני, על-רגליי; ואשמע, את מידבר אליי. 

פסוק מעניין