התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
וגביהן--וגובה להם, ויראה להם; וגבותם, מלאות עיניים סביב--לארבעתן.