התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש, ודמות אחד לארבעתן; ומראיהם, ומעשיהם, כאשר יהיה האופן, בתוך האופן.