התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
והחיות, רצוא ושוב, כמראה, הבזק. 

שהפרוייקט ממש מרגש ושפר עלי מזלי ויהיה בידי פסוק משלי. ממש רשום כקושאן.