התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ופניהם, וכנפיהם פרודות מלמעלה:  לאיש, שתיים חוברות איש, ושתיים מכסות, את גווייותיהנה. 

לא יודע, אבל זה נשמע רע