התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ומתוכה--דמות, ארבע חיות; וזה, מראיהן--דמות אדם, להנה. 

שפסוק זה אמיתי