התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
היה היה דבר-יהוה אל-יחזקאל בן-בוזי הכוהן, בארץ כשדים--על-נהר-כבר; ותהי עליו שם, יד-יהוה. 

שאין עוד מלבדו