התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
בחמישה, לחודש--היא השנה החמישית, לגלות המלך יויכין. 

יחזקאל